Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας έλαβε έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης

1071

Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου της Βασικής Δράσης1/KA1                        Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος   2020-21,                       Προγράμματος ERASMUS+

Νέες Τεχνολογίες ,Νέες Προκλήσεις, Καινοτόμες Ευρωπαϊκές Πρακτικές

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας έλαβε έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, στο σχέδιο με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες , Νέες Προκλήσεις, Καινοτόμες Ευρωπαϊκές Πρακτικές».                                                           Η δράση ΚΑ1 Erasmus+ αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Τα σχέδια κινητικότητας επιτρέπουν στα σχολεία να δώσουν στο διδακτικό προσωπικό ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου.
Δίνεται η ευκαιρία  σε 4 εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ,την ερχόμενη σχολική χρονιά, να συμμετάσχουν σε σεμινάρια στη Βαρκελώνη και στην Ισλανδία, σε 2 εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν την εργασία για μία εβδομάδα (job shadowing)σε σχολείο στην Ιταλία και σε άλλους 2 να διδάξουν για μια εβδομάδα  σε σχολείο της Κύπρου. Επίσης εκπαιδευτικοί από την Κύπρο θα διδάξουν στο σχολείο μας για μια  εβδομάδα .