Κυνηγετικός Σκοπευτικός σύλλογος πολιτών Βοΐου: Οι αρχές μας

1466

Στο Δήμο Βοΐου ιδρύθηκε νέος κυνηγετικός σύλλογος, με την επωνυμία “Κυνηγετικός – Σκοπευτικός
Σύλλογος Πολιτών Δήμου Βοΐου”, με έμβλημα την πέρδικα.

Σύμφωνα με τους ιδρυτές τους, σκοπός της ίδρυσής του είναι να είναι να είναι ανεξάρτητος,  ακηδεμόνευτος, με διαφάνεια, καλύτερη εξυπηρέτηση των κυνηγών και ελεύθερη επιλογή έκδοσης
άδειας θήρας.

Ο νέος σύλλογος δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της θήρας, αλλά στοχεύει στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην κυνηγετική παιδεία, στη διάδοση των πρακτικών για την αειφορία στο κυνήγι,  όπως και άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Για τους λόγους αυτούς θα επιδιώξει τη συνεργασία με  οποιονδήποτε φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό.

Ο σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυνηγετικών και Σκοπευτικών  συλλόγων, που θα μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης, τα μέλη του τίθενται στη διάθεση κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα για κοινωνικό και φιλο-
περιβαλλοντικό σκοπό (πυροπροστασία, ακραία καιρικά φαινόμενα, αναδασώσεις, καθαριότητες,
αιμοδοσία κ.λπ.)