Ιδού το Νέο Δ Σ του Συνδέσμου Γουνοποιών Σιάτιστας – Νέος Πρόεδρος ο ….

615

             Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ

ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ – ΓΟΥΝΕΜΠΟΡΩΝ

                 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

    « Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ »

         ΒΙΟΠΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Email: syngsiat@gmail.com

                                                                                        Αριθμ. Πρωτ……1.…..

                                                                                      Σιάτιστα…02/11/2022…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γουνοποιών -Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας», τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 23 Οκτωβρίου 2022 .

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος:                 Γράβας Αναστάσιος του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος Α’:       Μπλέτσας Ιωάννης του Δημητρίου 

Αντιπρόεδρος Β’:       Κουτσώνας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Γεν. Γραμματέας:       Κουφογιάννης Χρήστος του Αναστασίου

Ταμίας:                      Γράβας Αναστάσιος του Μιχαήλ

Αναπλ.Γεν. Γραμμ.:   Σιόγκας Ναούμ του Ιωάννου

Έφορος Δημ. Σχ.:     Λάγγας Αθανάσιος του Δημητρίου

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΓΡΑΒΑΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Radiosiatista.gr