Έκθεση βιβλίων της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια»

423

Έκθεση βιβλίων της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια»

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας πραγματοποιεί έκθεση με τα βιβλία της πρόσφατης δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) στο χώρο του αναγνωστηρίου και κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το αναγνωστικό κοινό από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.