Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών επισκευής συντήρησης θερμομόνωσης της στέγης του ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΕΙΟΥ Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας

157

Το Ιδρυμα ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ, ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό, έχει υπογράψει σημερα 22.11.2022,τη σύμβαση εκτέλεσης « εργασιών, επισκευής, συντήρησης θερμομόνωσης,της στέγης του ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΕΙΟΥ Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας,» ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, με την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ.

Radiosiatista.gr


Ο προυπολογισμος του έργου ανερχεται στο πόσο των 44.717,51€ μα το ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθει εξ ολοκλήρου από τα έσοδα του Ιδρύματος που προορίζονται για κοινωφελή εργα στη Σίατιστα.

Radiosiatista.gr