ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΟΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

1518

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΟΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Ο Δήμος μας τα τελευταία 14 χρόνια αξιοποιεί με σημαντικό όφελος τα
προγράμματα του ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ με χρηματοδότηση 75% του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους για την καταπολέμηση της ανεργίας, το πρόγραμμα 55-67
διάρκειας ένα συν ένα έτος. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια
δεκάδες εργαζόμενοι κερδίζοντας 3 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης και
ικανοποιητικούς μισθούς. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν σ’
αυτήν την κρίσιμη ηλικιακή κατηγορία που έχει πρόσθετα προβλήματα στην αγορά
εργασίας.
Το τελευταίο διάστημα στους εργαζομένους του προγράμματος του Δήμου μας
υπάρχει διάχυτη ανησυχία από τη δική σας τοποθέτηση ότι θα εργαστούν μόνο ένα
χρόνο χάνοντας επί της ουσίας το κυριότερο μέρος του προγράμματος αλλά και τα
ευεργετήματα που δίνει.
Αν ισχύουν οι φόβοι των εργαζομένων και οι φήμες που κυκλοφορούν,
καταστρατηγείται η ουσίας και ο χαρακτήρας του προγράμματος. Θέλουμε να
ενημερώσετε υπεύθυνα το Δημοτικό Συμβούλιο για τις προθέσεις σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Για πολλά χρόνια απασχολεί τους κατοίκους της Γαλατινής η οδική σύνδεση με την
κοινότητα της Σκήτης που δίνει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση προς την έδρα του
νομού, την Κοζάνη, αλλά και τον κόμβο της Εγνατίας.

Υπάρχουν σχετικές μελέτες από την εποχή του πρώην Δήμου Ασκίου. Έχετε
πρόθεση να επικαιροποιήσετε τις μελέτες; Τι προτίθεστε να κάνετε για το μεγάλο
αυτό έργο για τους κατοίκους της Γαλατινής;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΑΠΑΓΟΥΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο συμβούλιο για τον προϋπολογισμό
έχει προκύψει έλλειμμα από τη ΔΗΚΕΒΟ, ποιο είναι το ύψος του
ελλείμματος, πως προέκυψε αυτό το έλλειμμα.
Κύριε αντιδήμαρχε που είστε και υπεύθυνος για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να καλυφθεί αυτό το
έλλειμμα, έχετε προβεί σε κάποια ενεργεία;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΟΡΔΙΣΤΑ ΘΩΜΑΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Mετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων και εταιριών που
προβλέπει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση όπου
συγχωνεύει στις υπηρεσίες του Δήμου σχεδόν όλες τις δράσεις
ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα αλλά και γενικότερα, προκύπτει η
ανάγκη για την τροποποίηση του Ε.Ο.Υ. του Δήμου μας και η
προσαρμογή του στα νέα δεδομένα με το νέο επιστημονικό και
εργατικό προσωπικό, ακόμα προκύπτουν προβλέψεις για νέες δράσεις
και υπηρεσίες κατάταξης όλων των εργαζομένων με βάση τα προσόντα
τους, τις ανάγκες της υπηρεσίας και της κοινωνίας. Προβλέπεται επίσης
η σχετική διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους φορείς τους.
Με δεδομένη τη γήρανση ενός μεγάλου μέρους του προσωπικού και
την ανάγκη ανανέωσης του καθώς κάποιοι το αμέσως επόμενο
διάστημα θα συνταξιοδοτηθούν, προφανώς και πρέπει να
προκηρυχτούν μέσω ΑΣΕΠ νέες θέσεις για την πλήρωση των κενών

που υπάρχουν και θα υπάρξουν σε όλες τις ειδικότητες και τις
υπηρεσίες με αξιοκρατικά κριτήρια. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μεγάλο κενό λόγο έλλειψης
προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων και τεχνογνωσίας. Έχοντας σαν
πρωταρχικό σκοπό οι δημοτικές υπηρεσίες του δήμου μας, να
λειτουργούν με καταρτισμένο προσωπικό εξασφαλισμένο μισθολογικά
και ασφαλιστικά με σταθερές σχέσεις εργασίας απέναντι στους πολίτες
του Δήμου μας για άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση
Τι προτίθεστε να κάνετε για όλα τα παραπάνω που θίγουμε με την
παρούσα ερώτηση μας;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Από τις 30-6-2024 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές και σύμφωνα με
το νόμο 4692/2020 η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη αναζήτηση πόρων
και χορηγών από την σχολική μονάδα. Είναι προφανής η διάθεση όχι
μόνο να μην στηρίξει επαρκώς τις υλικοτεχνικές ανάγκες των σχολείων
αλλά να κρύψει τις ευθύνες της και να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα,
στους διευθυντές και στο ότι μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές
κοινωνίες. Μέχρι τώρα οι σχολικές επιτροπές ήταν αυτές που
διαχειρίζονταν τις πιστώσεις που τους παρέχονταν από την κεντρική
κυβέρνηση και το δήμο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
σχολείων (καθαρισμός, θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο,
αποχέτευση, αναλώσιμα κ.λπ.) και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
(έπιπλα, βιβλιοθήκες κ.ά). Σε αυτές συμμετείχαν με δικαίωμα ψήφου
διευθυντές των σχολείων, εκπρόσωποι των γονέων και εκπρόσωποι των
μαθητών, ενώ κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν
συζητούνταν θέματα τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένη σχολική
μονάδα, καλούνταν ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου. Τώρα ουσιαστικά καταργούνται και τα
υπάρχοντα στοιχειώδη κριτήρια των σχολικών επιτροπών στην κατανομή
των πιστώσεων, όπως αυτά του αριθμού των μαθητών, των τμημάτων,
των αιθουσών, των γυμναστηρίων, των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων,
των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών κ.λπ., αλλά και την παλαιότητα των
κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Σε τέτοιες συνθήκες χάνεται κάθε είδους αναλογία και ισότητα στο
μοίρασμα των πιστώσεων, πράγμα που θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και
κάθε είδους συναλλαγές και πιέσεις προς τις διευθύνσεις των σχολείων.
Καταργείται κάθε στοιχειώδης συνέχεια, διαφάνεια και έλεγχος στην
κατανομή πιστώσεων που μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους μαζικούς
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας στην κάλυψη των αναγκών των
σχολείων.
Εσείς σαν δημοτική αρχή τι προτίθεστε να κάνετε ως προς τη λειτουργία
των σχολείων, τη χρηματοδότησή τους αλλά και την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν κατά καιρούς και δυσχεραίνουν το
έργο των σχολικών μονάδων;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Κατά την περίοδο της πανδημίας του covid ο Δήμος μας και
συγκεκριμένα οι τοπικές κοινότητες Δραγασιάς και Δαμασκηνιάς , ήταν
από τις πρώτες που επλήγησαν και τέθηκαν σε αποκλεισμό για την
αποφυγή της διασποράς του ιού. Οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία
ήταν σοβαρές καθώς οι πολίτες δεν είχαν την δυνατότητα μετακίνησης
ακόμη και για βασικές ανάγκες τροφοδοσίας των οικογενειών τους.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δυσάρεστης συνθήκης ήταν η
απόφαση της κυβέρνησης να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση ύψους
εκατό χιλιάδων ευρώ (100000) για την κάλυψη των πρώτων αναγκών
των συγκεκριμένων δύο κοινοτήτων (Δραγασιάς & Δαμασκηνιάς).
Πως διατέθηκε η συγκεκριμένη έκτακτη επιχορήγηση και ζητάμε να
μας γνωστοποιηθεί εάν υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο;

radiosiatista gr

Συγκροτήθηκε σε σώμα για την επόμενη διετία το νέο Δ.Σ. του Κυνηγητικού-Σκοπευτικού Συλλόγου Πολιτών Δήμου Βοΐου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 21 Απριλίου 2024.

Πρόεδρος : Μέντζας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος : Ντίνας Κωνσταντίνος

Γεν. γραμματέας : Τσιούκρας Στέφανος

Ταμίας : Μαρκούσης Αθανάσιος

Κοσμήτωρας : Παχής Νικόλαος

Μέλη : Ζάρζος Γεώργιος

Χατζηζήσης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

: 1. Ντιός Χρήστος

  1. Τσιώνης Μιχάλης
  2. Κύργηνας Νεκτάριος

Εξελεγκτική Επιτροπή :

1. Κουφογίαννης Δημήτριος

  1. Παλαιοκαστρίτης Παναγιώτης
  2. Γκουτζαμάνης Ναούμ


Το Περίπτερο απέναντι από το Δημαρχείο στη Σιάτιστα σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με υγεία και σας ευχαριστεί για την προτίμηση σας
siatista
Ράδιο Σιάτιστα Radio Siatista

Ο Δήμος Βοΐου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 01.05.2024 έως και 31.10.2024, ενημερώνει τους δημότες ότι για θέματα καθαρισμού οικοπέδων από χόρτα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2465023597 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 15:00.

###############################################

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στον Αϊ-Λια Με μουσική Σουβλάκια και Μπύρες 1€ Didopoulos Σας Gianis Περιμένουμε"