Αίτημα από τον Δήμο Βοΐου για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση ισχύς 8,0MW στο λατομείο Δρυοβούνου

1011

Radiosiatista.gr

« Αίτημα από τον Δήμο Βοΐου για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση ισχύς 8,0MW στο λατομείο Δρυοβούνου ».

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστου και την ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υποβλήθηκε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ α.ε.) η με Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ/ Ι-325725/15-4-2022 αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συστήματος αντλησιοταμίευσης ισχύος 8,0MW στην θέση «Γκαρίτσα» της Τ.Κ. Δρυοβούνου, του Δήμου Βοΐου.

Ο Δήμος Βοΐου είναι ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας που καταθέτει αίτημα για χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας από αντλησιοταμίευση. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό έργο καθώς η μορφολογία της περιοχής επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας με μικρή υποδομή δικτύου σε σχέση με αντίστοιχα έργα. Η εκμετάλλευση και η λειτουργία του σταθμού αποθήκευσης θα γίνεται από το Δήμο Βοΐου, που θα είναι και ο κύριος του έργου.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 5.200.000€ και το ετήσιο όφελος του Δήμου θα είναι περίπου 1.000.000€. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
Επιπλέον όφελος θα είναι και η περιβαλλοντική αποκατάσταση του παλαιού λατομείου που αποτελεί ανοιχτή πληγή πολλών ετών για την περιοχή.

Για την λειτουργία του προβλέπεται η κατασκευή και εγκατάσταση αντλησιοταμιευτικής διάταξης για την αποθήκευση ενέργειας με την μορφή δυναμικής υδραυλικής, η οποία θα αποτελείται από δυο χωμάτινους υδατοταμιευτήρες ωφέλιμης χωρητικότητας 49.500 κυβικών μέτρων νερού ο κάθε ένας, και οι οποίοι θα κατασκευαστούν στο παλιό εγκαταλελειμμένο και με περιβαλλοντικά προβλήματα λατομείο αδρανών υλικών στο Δρυόβουνο με υψομετρική διαφορά περίπου 210 μέτρων, δυο (2) υδροστροβίλων τύπου PELTON ισχύος 4 MW έκαστος, τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 2 MW το κάθε ένα και του αγωγού προσαγωγής υδάτων, διαμέτρου Φ1400, ο οποίος θα συνδέει τον άνω και τον κάτω ταμιευτήρα.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Aναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου τη Μ. Παρασκευή στο Δρυόβουνο.

Radiosiatista.gr
Radiosiatista.gr