Το τοπικό συμβούλιο Σιάτιστας καλεί όσους συλλόγους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παρέλαση της 4ης Νοεμβρίου για τα ελευθέρια της πόλης να το δηλώσουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

529

Το τοπικό συμβούλιο Σιάτιστας καλεί όσους συλλόγους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παρέλαση της 4ης Νοεμβρίου για τα ελευθέρια της πόλης να το δηλώσουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Δηλώσεις στα τηλέφωνα 2465 350 102 στη γραμματεία του Δήμου, στο 694 715 4622 (Γράβα Στέλλα) και 697 300 2918 (Σαμαράς Δημήτριος)