Αίτημα των καταθετών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας

495

Αίτημα των καταθετών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Δεκέμβριο του 2013, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, εγκλωβίζοντας οικονομικά δεκάδες ανθρώπους της περιοχής, που της εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους.

Radiosiatista.gr


Καταγγέλλουν οι ως άνω καταθέτες ότι, ενώ υπάρχουν υπέρ τους δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας που τους δικαιώνουν, εντούτοις παραμένουν δέσμιοι κάποιων νομιμοφανών αποφάσεων ορισμένων γραφειοκρατών της Δημόσιας Διοίκησης, που δρουν ως αυτόκλητοι υποστηρικτές της ως άνω περιγραφόμενης αυθαίρετης εις βάρος τους αδικοπραξίας, χάριν της οποίας παρακρατούνται αυθαίρετα και παράνομα οι καταθέσεις τους. Όσο δεν αποδίδονται στους δικαιούχους κατόχους αυτές οι καταθέσεις, ως όφειλε, οδηγούνται οι οικογένειες των τελευταίων σε απόγνωση και σε οικονομική εξαθλίωση. Τονίζουν, επίσης, οι ανωτέρω καταθέτες – θύματα ότι οι χρόνιοι δικαστικοί αγώνες και οι δικαστικές αναβολές οδηγούν σε δυσβάστακτη οικονομική αιμορραγία τις οικογένειές τους. Γίνεται μεν κατανοητή η έννοια της θεσμικής ανεξαρτησίας της Τράπεζας Ελλάδος, που εμπλέκεται στο ζήτημα, απαλλάσσοντας, ως μη όφειλε, από τις αυτονόητες ευθύνες την παραπάνω Συνεταιριστική Τράπεζα, θεωρούν δε ότι στερούνται τη δια νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετική διορθωτική υπέρ τους παρέμβαση της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε να περισωθούν οι οικονομίες μιας ζωής για τους περισσότερους εκ των καταθετών. Ζητούν οι τελευταίοι τον άμεσο αποχαρακτηρισμό των καταθέσεών τους από τον άκυρο τίτλο του «επενδυτικού προϊόντος», που εκ του πονηρού έχει αποδοθεί σε μέρος αυτών των καταθέσεων, μόνο και μόνο επειδή ονομάστηκαν κάποια στιγμή

«προθεσμιακές». Είναι προφανές και εξόφθαλμο, με βάση την κοινή λογική, το ότι η χρονική παράταση του δικαιώματος ταμειακής ανάληψης των περιεχομένων σε έναν λογαριασμό χρηματικών καταθέσεων, λόγω μιας υπό προθεσμία αναίρεσης του δικαιώματος της ταμειακής τους ανάληψης, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ως αιτία να απωλέσουν την κυριότητα αυτών των χρημάτων οι ιδιοκτήτες των αντίστοιχων λογαριασμών, ιδίως δε όταν οι σχετικές δυσμενείς επιπτώσεις δεν διατυπώνονται ρητά

και με σαφήνεια στα σχετικά ενυπόγραφα συμφωνητικά που προηγούνται αυτής της δέσμευσης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να περισωθεί το δικαίωμα της ανάκτησης των καταθέσεων σε οιουσδήποτε φύσης λογαριασμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας για όσους καταθέτες της τελευταίας στερούνται το σχετικό δικαίωμα, με την επίφαση του καταχρηστικού χαρακτηρισμού αυτών των χρημάτων, ως «τραπεζικό προϊόν», υποκείμενο σε επενδυτικό ρίσκο;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ