Ανάρτηση Μελέτης Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Οικισμού της Σιάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου

1085
Δήμος Βοΐου

Ανάρτηση Μελέτης Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Οικισμού της Σιάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου

Φέρεται εις γνώση των δημοτών μας, ότι μετά την λήψη της με αριθμό 285/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, έχει ξεκινήσει η ανάρτηση της Μελέτης Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού της Σιάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση της μελέτης που έχει αναρτηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου στο Δημοτικό κατάστημα της Σιάτιστας.

Μετά το πέρας της δεύτερης δημοσίευσης σε μια τοπική και μια πανελλήνια εφημερίδα της παρούσας ανακοίνωσης, ξεκινά η προθεσμία των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών μέσα στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βοΐου, για να ζητούν πληροφορίες ή να για υποβάλλουν ένσταση επί της μελέτης.

Πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν στο τηλέφωνο 24653 50146 από τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου Βοΐου κ. Κώτσικα Λάζαρο.

Ο Δήμαρχος Βοΐου