Από την Δ.Ε.Δ.Δ.ΔΗ.Ε. Α.Ε. ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και από τις 8:00 έως 09:00 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από: Νεάπολη, Χειμερινό, Μολόχα, Πλατανιά, Σήμαντρο, Διαλεχτό, Βέλος, Στέρνα, Βελανιδιά, Αϊδονοχώρι, Χορηγός, Κρυονέρι, Ασπρούλα, Απιδέα, Λευκοθέα, Περιστέρα, Καλλιστράτι,

922

Από την Δ.Ε.Δ.Δ.ΔΗ.Ε. Α.Ε. ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και από τις 8:00 έως 09:00 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από: Νεάπολη, Χειμερινό, Μολόχα, Πλατανιά, Σήμαντρο, Διαλεχτό, Βέλος, Στέρνα, Βελανιδιά, Αϊδονοχώρι, Χορηγός, Κρυονέρι, Ασπρούλα, Απιδέα, Λευκοθέα, Περιστέρα, Καλλιστράτι,