ΑΣΕΠ:Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την παράταση των συμβάσεων

1428

Την παράταση των συμβάσεων για υπηρετούντες υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, προβλέπει η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το workenter παρέχει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για ένα θέμα που ενδιαφέρει χιλιάδες συμβασιούχους.

Σημειώστε:

  • Η παράταση έχει διάρκεια μηνών. Προσμετρείται μετά την λήξη της ισχύουσας σύμβσης.
  • Η δυνατότητα της παράτασης αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην εγκύκλιο, αλλά και στον νόμο που αυτή στηρίζεται, δεν αναφέρεται για εφαρμογή αυτού του μέτρου σε άλλου τύπουσυμβάσεις
  • Η διαδικασία αφορά τους υπηρετούντες ορισμένου χρόνου σε ολόκληρο το Δημόσιο.
  • Δικαιούχοι της παράτασης είναι όσοι βρίσκονταν στις υπηρεσίες την 7η Ιουνίου. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται γιατί αποτελεί την έναρξη του σχετικού νόμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι οποιαδήποτε σύμβαση ορισμένου χρόνου τελειώνει από τις 7 Ιουνίου και μετά, παρατείνεται για 6 μήνες
  • Η παράταση των συμβάσεων δεν αλλάζει την εργασιακή σχέση και το είδος των συμβάσεων. Δηλαδή, όσοι κερδίσουν αυτή την παράταση δεν μπορούν να μεταρέψουν την σύμβαση του, με το επιχείρημα «ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Η παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου γίνεται με το Τέταρτο Άρθρο που συμπεριλαμβάνεται στον νόμο 4616/2019. Η έναρξη ισχύος αυτού του νόμου είναι η 7η Ιουνίου. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμη η συγκεκριμένη ημερομηνία

Δείτε το σχετικό άρθρο το νόμου:

Νόμος 4616/2019

Άρθρο τέταρτο, παρ.3

« Συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ογδόου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρατείνονται για έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη τους. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές»