Γεφύρι του Πασά: Περιμένει την αναστήλωσή του. Ένα πολιτισμικό και αρχιτεκτονικό μνημείο της Δυτ. Μακεδονίας, μήκους 100 μέτρων και 6 καμαρών!!

509

Γεφύρι του Πασα: επέζησε για αιώνες! Ανατινάχθηκε στις 9 η ώρα το πρωί της 14ης Απριλίου του 1941 από Άγγλους και Νεοζηλανδούς σαμποτέρ για να καθυστερήσουν την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων.
Οι όχθες του ποταμού είναι εύκολα προσβάσιμες…με τα πόδια!
Δεν γνωρίζω πόσο τα καθυστέρησε…
Πάντως, 81 χρόνια μετά ένα πολιτισμικό και αρχιτεκτονικό μνημείο, μήκους 100 μέτρων και 6 καμαρών περιμένει την αναστήλωσή του!
Η συμβολή των “συμμάχων” κρίνεται απαραίτητη και ηθικά επιβεβλημένη!
(Οι φωτογραφίες είναι μέσα από την κοίτη μετά από μια δυσκολη κατάβαση λόγω της ολισθηρότητας του εδάφους, και της μεγάλης κλίσης (καθετότητα) των οχθών μετά την προηγηθείσα νυχτερινή βροχόπτωση).