Δήμος Βοΐου: Αιτήσεις για την υπαγωγή στις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου

1902

Ανακοινώνουμε ότι όποιοι κάτοικοι της  Δημοτικής  Ενότητας  Σιάτιστας  του Δήμου Βοΐου επιθυμούν  τις παροχές  του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος  2024 και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 12/02/2024 μέχρι 12/03/2024. Υποβολή αιτήσεων μόνο για τη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας  στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας που εδρεύουν στο Δημαρχείο Βοΐου στη Σιάτιστα στο ισόγειο ( τηλέφωνο επικοινωνίας  2465022636 )

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση (από την υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (από την υπηρεσία)
 3. Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους
 4. Ε9 (περιουσιακή κατάσταση)
 5. Ε1

6 . Ε2 ( σε περίπτωση που υπάρχουν μισθώματα )

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Ότι άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει την οικονομική –κοινωνική κατάσταση του αιτούντα (Κάρτα  βεβαίωσης μακροχρόνιας  ανεργίας, πιστοποιητικό αναπηρίας, αποδεικτικά μονογονικότητας, πιστοποιητικό αστεγίας, κάτοχος ΕΕΕ- πρώην ΚΕΑ, κλπ)

Τα κριτήρια των δικαιούχων για τις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου είναι τα παρακάτω:

Τα κριτήρια επιλογής  είναι καταρχήν εισοδηματικά αλλά με την διακριτική ευχέρεια της  επιτροπής να κρίνει

και τα κοινωνικά και άλλα στοιχεία που κρίνουν ότι μπορεί κάποιος να είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 Ι. Τα οικονομικά κριτήρια :

Τα οικονομικά κριτήρια και  ελέγχονται από το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους

 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι 2.400,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 5.000,00€ τεκμαρτό ποσό
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 1.500,00€ τεκμαρτό ποσό
 • Για κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 600,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 800,00€ τεκμαρτό ποσό
 • Στις μονογονικές οικογένειες κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν  ποσό και μέχρι 1.000,00€ τεκμαρτό ποσό.  (  π.χ. ένα νοικοκυριό που αποτελείται από δυο γονείς, ένα ενήλικο και ένα ανήλικο τέκνο, θα είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού παντοπωλείου αν το δηλωθέν ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 5.400,00 € (2.400 αρχηγός + 1.200 σύζυγος + 1.200 ενήλικο τέκνο + 600,00 ανήλικο) και το τεκμαρτό ποσό δεν ξεπερνά 8.800,00€ (5.000αρχηγός +1.500 σύζυγος + 1.500 ενήλικο τέκνο + 800,00 ανήλικο).

 Δικαιούχοι :

Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα ως 2.400 €  για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως  ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της  οικογένειας :

Μέλη Οικογένειας με  εισόδημα 1 άτομο 2.400,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 5.000,00€ τεκμαρτό ποσό 2 άτομα 3.600,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 6.500,00€ τεκμαρτό ποσό 3 άτομα 4.800,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 8.000,00€ τεκμαρτό ποσό  4 άτομα 6.000€ δηλωθέν  ποσό και μέχρι 9.500,00€ τεκμαρτό ποσό 5 άτομα και πάνω 7.200€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 11.000,00€ τεκμαρτό ποσό

Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς  πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερήλικων ανασφάλιστων ΟΓΑ

Γ. Μονογονεϊκές  οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και άνεργοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως στην  περίπτωση  Α.

 ΙΙ. Κοινωνικά κριτήρια :

Η επιτροπή διαχείρισης  μπορεί να συνυπολογίσει για την τελική  της κρίση αναπηρία ή ύπαρξη  προβλημάτων υγείας, συνθήκες  στέγασης, ανεργία ή άλλα θέματα που θεωρεί κατά την κρίση  της  σημαντικά. Σ ε αυτή  την περίπτωση πρέπει να υπάρχει έκθεση των κοινωνικών λειτουργών από τις δομές του Δήμου (Βοήθεια  στο σπίτι – Κέντρο Κοινότητας) και να καταγράφονται στο πρακτικό επιλογής. Τα άτομα που φαίνονται φιλοξενούμενα δεν μπορούν να υποβάλλουν από μόνοι τους δήλωση αλλά μόνο μέσω των αρχηγών του νοικοκυριού.  Όσοι είναι ήδη κάτοχοι και θέλουν να παραμείνουν θα πρέπει να ξαναυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά.

Παροχές πρόσβασης  στις υπηρεσίες  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου 1 φορά τον μήνα με σκοπό την κάλυψη βασικών  αναγκών  σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με ποσότητες  που αποφασίζει  η Ειδική Επιτροπή  Κοινωνικών Παροχών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 1. Κέντρου Κοινότητας – Ισόγειο Δημαρχείου Βοΐου στη Σιάτιστα : 2465350178 και 2465022636