Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ θα διαθέσει το ποσό των (2.500.000 €) για τη χρηματοδότηση τεσσάρων κοινωφελών έργων στη Σιάτιστα …

607

Radiosiatista.gr

Radiosiatista.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του,  αποφάσισε, ομόφωνα, να διαθέσει το ποσό των  δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000 €) για τη χρηματοδότηση των τεσσάρων κοινωφελών έργων στη Σιάτιστα : 

  1. Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου Σιάτιστας το ποσό των 800.000,00€
  2. Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Σιάτιστας, το ποσό των 800.000,00€
  3. Ανάπλαση πλατείας Εμπορίου Σιάτιστας, το ποσό των 400.000,00€
  4. Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστα, το ποσό των 500.000,00€ 

Τα έργα θα εκτελεστούν, με βάση οικονομοτεχνικές μελέτες του Δήμου Βοΐου, συνολικής δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.900.000,00€) ο οποίος θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό από τα έσοδα του.