Δ.Μακεδονία. Από σήμερα στο κόκκινο 3 Π.Ε, Κοζάνη,Καστοριά και Γρεβενά. 656 οι ενεργές μολύνσεις σε όλη την περιφέρεια. 423 οι μολύνσεις στην Κοζάνη

1078

Σύνολο περιφέρειας Δ.Μακεδονίας – 656 ενεργές μολύνσεις

Π.Ε Κοζάνης 423 μολύνσεις

Π.Ε Καστοριάς 150

Π.Ε Γρεβενών 48
Π.Ε Φλώρινας 35