Ενημερωτική εκδήλωση για τα Βιοαπόβλητα στο Δήμο Βοΐου

801