Εντοπίσαμε και βιντεοσκοπήσαμε στην αυλή της οικίας Τζιβέλη στη Γεράνεια ενα Βιζόν ζωάκι … Δείτε !!

909