Εφραίμ Τριανταφυλλο’πουλος – H ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΞΗ γιὰ φέτος θὰ γίνει τὴ Δ ε υ τ έ ρ α, 4 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ

1530

H ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΞΗ γιὰ φέτος θὰ γίνει τὴ Δ ε υ τ έ ρ α, 4 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ, στὸ κτίριο τῆς Μητροπόλεως, ἀπὸ τὶς 9 παρὰ τέταρτο μέχρι τὶς 10 ἡ ὥρα.Ἂς ἑορτασθοῦν τὰ Ἐλευθέρια ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὸ πρωί. Ἐμεῖς θὰ κάνουμε τὴ ΣΥΝΑΞΗ μὲ εὐλογία βεβαίως τοῦ Ἐπισκόπου μας. Μὲ τὸ καλὸ νὰ ἀνταμώσουμε!