Θέσεις εργασίας στην Κοζάνη …

812

Εταιρία εξωτερικού με παράδοση στη ραφή υφάσματος και δέρματος ζητά υπαλλήλους προς εργασία.
Αντικείμενα, ο χειρισμός μηχανών γαζώματος και συναφών μηχανών.
Εμπειρία στο χειρισμό γαζωτικής μηχανής ή παρόμοιων μηχανών, όπως γουναρικής, θα προτιμηθεί, αλλά δεν είναι απαραίτητη.
Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί έναντι αμοιβής.
Η εταιρία προσφέρει βασικό μισθό και λειτουργεί με σύστημα bonus παραγωγικότητας.
Για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ επικοινωνήστε και προωθήστε το βιογραφικό σας στο παρακάτω email: info@konsulting.gr