Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης: Εκδήλωση για τη δράση του ευπατρίδου Γεωργίου Παπαζώλη του Σιατιστέως, την Τρίτη 19/10

417

Η Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης στα πλαίσια της συμπληρώσεως 200 ετών από του Εθνικοθρησκευτικού Αγώνος διοργανώνει εκδήλωση αφορώσα στην δράση του ευπατρίδου Γεωργίου Παπαζώλη του Σιατιστέως αναφορικά με την προετοιμασία του δούλου Γένους για την Παλιγγενεσία του 1821.

https://www.youtube.com/watch?v=crXXfayVsFc