Κλειστό λόγω διακοπών σε άλλη … γλώσσα

1746

Η Επική .. ανακοίνωση καταστηματάρχη απ’ τ’ Γεράνεια στα Σιατσνά …

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.

radiosiatista.gr