Λαϊκή Συσπείρωση – Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Βοΐου και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σιάτιστας και του Καλονερίου μετά τις ανακοινώσεις αλλά και τα δημοσιεύματα σε σχέση με την ποιότητα του νερού .

1070

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Βοΐου και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σιάτιστας και του Καλονερίου μετά τις ανακοινώσεις αλλά και τα δημοσιεύματα σε σχέση με την ποιότητα του νερού .

Ανιχνεύθηκε τελικά τετραχλωροαιθυλένιο ;

Είναι ακατάλληλο για οικιακή χρήση το νερό στον Δήμο μας;

Επιβάλλεται περιορισμός για κάθε χρήση του νερού εκτός χρήσης WC αφού το νερό χαρακτηρίστηκε μη πόσιμο;

Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν καθημερινά τους κατοίκους της Σιάτιστας και του Καλονερίου.

Είναι γνωστό ότι οι δύο χλωριωμένες ενώσεις του αιθυλενίου (τετραχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο ) χρησιμοποιούνται κυρίως ως διαλύτες αφαίρεσης λιπών και ελαίων,για τον καθαρισμό υφασμάτων και μεταλλικών επιφανειών, χρησιμοποιούνται ακόμα στα βυρσοδεψεία και πλυντήρια στην περιοχή μας. Βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες στο νερό, αλλά κυρίως στην ατμόσφαιρα προερχόμενες από αναθυμιάσεις των στεγνοκαθαριστηρίων ,των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μετάλλων και των βυρσοδεψείων . Από τις εκπομπές αυτές είναι δυνατόν να επέλθει και μόλυνση των νερών. Το πρόβλημα είναι ότι, υπό αναερόβιες συνθήκες , οι δύο αυτές ενώσεις μπορούν να αποικοδομηθούν σε τοξικές ενώσεις του χλωρίου, μεταξύ των οποίων και το βινυλοχλωρίδιο .

Γνωστές είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, δεν  θέλουμε να αναφερθούμε, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση των αρμόδιων κρατικών υγειονομικών αρχών άμεσα και υπεύθυνα να ενημερώσουν το λαό της περιοχής. Αφορά την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Βοΐου καλεί

Τις αρμόδιες  αρχές:

-Να εξασφαλιστεί η υδροδότηση των οικισμών της Σιάτιστας και του Καλονερίου

-Να γίνει πλήρης έρευνα των αιτίων εμφάνισης των χλωριωμένων ενώσεων του αιθυλενίου στο νερό ύδρευσης Σιάτιστας και Καλονερίου. Η έρευνα να περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις σε βάρος της δημόσιας υγείας καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της.

-Να πραγματοποιηθούν έργα προστασίας των υδάτινων πόρων, επιφανειακών και υπόγειων της περιοχής από την ρύπανση.

                                                                         Σιάτιστα 13/12/2019