ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ στη Σιατιστα …

2172

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη -Τετάρτη 17.00- 18.00 παιδικό τμήμα.Κάθε Πέμπτη τμήμα ενηλίκων 16.00-18.00

Εθελοντική Δράση Πολιτών Σιάτιστας

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που μελετούν και σίδερο ρούχων
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που μελετούν και παιδικό παιχνίδι
Μπορεί να είναι εικαστικό κείμενο
Μπορεί να είναι απεικόνιση
Μπορεί να είναι εικαστικό 1 άτομο
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα