Μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ οι εγγραφές στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

193

Απάντηση ενός μαθητή μουσικού σχολείου στην ερώτηση: Γιατί να επιλέξω μουσικό σχολείο;


Η φοίτηση σε ένα μουσικό σχολείο προσφέρει περισσότερα σε έναν μαθητή από όσα προσφέρει ένα συμβατικό σχολείο. Πρώτα πρώτα, στους μαθητές μουσικών σχολείων προσφέρεται δωρεάν εκμάθηση Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, καθώς και διδασκαλία μουσικών οργάνων, γεγονός που το διαφοροποιεί από οποιοδήποτε άλλο Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο της χώρας μας. Έπειτα, το μουσικό σχολείο αποτελεί ποιοτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι μαθητές περνούν χρόνο ευχάριστα μαζί με συμμαθητές που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Έτσι, ο μαθητής έχει μία πληρέστερη πνευματική ανάπτυξη. Αρκεί να σκεφτούμε πως οι μαθητές σε ένα μουσικό σχολείο φοιτούν σε ένα σχολείο της αρεσκείας τους,  βιώνοντας έτσι περισσότερη αγάπη και ευχαρίστηση. Επιπλέον, ας αναλογιστούμε την όρεξη και τη χαρά που έχει ένας έφηβος όταν σηκώνεται απ’ το κρεβάτι κάθε πρωί για να έρθει σε έναν χώρο που αγαπά και στον οποίο μπορεί να εκφραστεί. Απ’ την άλλη μεριά, οι μαθητές Γενικών Σχολείων φοιτούν σε ένα σχολείο επειδή «πρέπει» και όχι γιατί θέλουν. Κατά τη γνώμη μου το να είσαι μαθητής σε ένα μουσικό σχολείο αξίζει πιο πολύ -παρά από το απαιτητικό ωράριο- για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.