Με απόφαση 165/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ενεργοποιήθηκε από 24/5/2019 η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό καταβολής 20€ με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής όπως φαίνεται παρακάτω.

1262

Σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 και την απόφαση 165/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ενεργοποιήθηκε από 24/5/2019 η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό καταβολής 20€ με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής όπως φαίνεται παρακάτω.

1.    Εφάπαξ Πληρωμή:               

Ποσό Διαγραφής (100% των προσαυξήσεων)        

2.    Πληρωμή σε 2 έως 24 δόσεις                 

Ποσό Διαγραφής   (80% των προσαυξήσεων)        

3.    Πληρωμή σε 25 έως 48 δόσεις               

Ποσό Διαγραφής   (70% των προσαυξήσεων)        

4.    Πληρωμή σε 49 έως 72 δόσεις               

Ποσό Διαγραφής   (60% των προσαυξήσεων)

5.    Πληρωμή σε 73 έως 100 δόσεις            

Ποσό Διαγραφής   (50% των προσαυξήσεων)        

 Η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους ισχύει εώς 16 Σεπτεμβρίου.