Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας «Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου» – εκδήλωση στην Κοζάνη

157