ΟΑΕΔ: Έρχεται νέα κοινωφελής

1460

Μετρούν αντίστροφα οι μέρες για την έκδοση νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. 

Το νέο πρόγραμμα θα είναι στα πρότυπα εκείνου των 30.333 θέσεων στους δήμους.

Η ανάληψη καθηκόντων από το νέο διοικητή ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη επισπεύδει τις διαδικασίες τελικού ελέγχου και έκδοσης της νέας κοινωφελούς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νέο πρόγραμμα θα προσληφθούν υπάλληλοι 60 και πλέον ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η έκδοση του προγράμματος αναμένεται περίπου σε ένα μήνα.

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων αναμένεται να γίνει στη βάση οκτώ συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι:

  1. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
  2. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα 
  5. Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους
  6. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
  7. Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
  8. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)