Ορκίστηκαν σήμερα οι επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 του Δήμου Βοΐου

1638

Ορκίστηκαν σήμερα οι επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 του Δήμου Βοΐου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα και στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ στη Νεάπολη. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος του Δήμου Βοΐου, κος Ζευκλής Χρήστος, όρκισε 8 μόνιμους υπαλλήλους στη Σιάτιστα και 15 στη ΔΕΥΑΒ Νεάπολης.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες ειδικότητες:

Σιάτιστα

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

4 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

ΔΕΥΑΒ Νεάπολη

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1 ΠΕ Οικονομολόγων

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2 ΔΕ Τεχνητών Υδραυλικών

1 ΔΕ Τεχνητών Δομικών Έργων

1 ΔΕ Καταμετρητών Υδρομετρών

1 ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 ΥΕ Βοηθών – Εργατών/-τριών Γενικών Καθηκόντων