Ο Ντιός Κώστας ζωγραφίζει τη Σιάτιστα (Φωτογραφία)

1974