ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών: “θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα”

871

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκδηλωθεί αρκετές δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρίως κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Εφιστούμε την προσοχή των πολιτών ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως προβλέπονται στην υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

Οι έλεγχοι και οι περιπολίες προς διαπίστωση της τήρησης των συγκεκριμένων μέτρων παραμένουν εκτενείς και αυξημένοι/ες.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», για παραβάσεις της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 Γραφείο ΕπικοινωνιώνΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας