ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΣΜΕΣΕΙΣ …

852

Νέες και ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς

Τι παραλάβαμε:

 • Ανεργία στο 27% και ανεργία των νέων στο 60%
 • 1.000.000 χαμένες θέσεις εργασίας την περίοδο 2010-2014
 • Κατώτατος μισθός: περικομμένος κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, με τη θέσπιση του «υποκατώτατου μισθού»
 • Συρρίκνωση μισθών λόγω της αναστολής των συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • Αδήλωτη εργασία στο 20%
 • Απορρυθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας
 • Διαλυμένο και υποστελεχωμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:

 • 380.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τα τέλη του 2018
 • Μείωση της ανεργίας κατά 8% και της ανεργίας των νέων κατά 13%
 • Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 11% και 27% για τους νέους
 • Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και επέκταση 15 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με κάλυψη πάνω από 215.000 εργαζομένων
 • Μείωση της αδήλωτης εργασίας στο 9%
 • Καταπολέμηση παραβατικότητας στους χώρους εργασίας με νομοθετικές παρεμβάσεις και τη δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
 • Προγράμματα εργασίας ύψους €2,4 δισ. για 240.000 ανέργους
 • Στοχευμένα προγράμματα για νέους επιστήμονες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας
 • Ευρεία κάλυψη της αγοράς εργασίας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας – ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων και του υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού
 • Μέτρα καταπολέμησης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:

 • Τη νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας
 • Την υπέρβαση της 8ωρης εργασίας
 • Την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων
 • Την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας
 • Την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα την υπερίσχυση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων (χαμηλότεροι μισθοί – επιδεινωμένοι όροι εργασίας)
 • Την πλήρη ανατροπή των νόμων που θεσπίσαμε για την προστασία των εργαζομένων
 • Τον κίνδυνο εκ νέου έκρηξης της ανεργίας
 • Την καθήλωση των μισθών, από όσους θεωρούν την αύξησή τους ως αντιαναπτυξιακό μέτρο

Τι σχεδιάζουμε:

 • Στο τέλος της τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην κρίση
  • Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες / ποσοστό ανεργίας αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου
  • Μείωση της ανεργίας των γυναικών στο 10%
  • Κίνητρα για δημιουργία θέσεων πλήρους εργασίας
 • Ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία
 • Νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού: 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021 και επαναφορά της αρμοδιότητας καθορισμού του στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους το 2022
 • Αναδιαμόρφωση των κοινωφελών προγραμμάτων εργασίας από 8μηνα σε 12μηνα με αυξημένες απολαβές αντίστοιχες των προσόντων των εργαζομένων