Προειδοποιητική δήλωση Β. Κωτούλα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ: «Σε λίγο καιρό τα γεροντάκια της περιοχής θα πλένονται με Perrier – Ήρθε κατασχετήριο από την ΔΕΗ γιατί η ΔΕΥΑ Βοΐου χρωστάει 4 εκατομμύρια» (Βίντεο)

1160

Εντύπωση προκάλεσε, στα μέλη του Π.Σ. Δ. Μακεδονίας, η δήλωση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δ, Μακεδονίας, Βασίλη Κωτούλα, ο οποίος στη συζήτηση, του Σώματος, για τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονιας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας (Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.)ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε λίγο καιρό τα γεροντάκια της περιοχής θα πλένονται με Perrier. Ήρθε κατασχετήριο από την ΔΕΗ γιατί η ΔΕΥΑ Βοΐου χρωστάει 4 εκατομμύρια». Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 15%, έχει ήδη καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αποπληρωμή  χρεών της εταιρείας, αδυνατεί όμως να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μέχρι σήμερα, ο Δήμος Βοΐου, που κατέχει το 74% δεν έχει προχωρήσει σε πολιτικές εξορθολογισμού της εταιρείας.

Δείτε το βίντεο από το kozan.gr