Σιάτιστα – Η Περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου !! Video – Φώτο

1309

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=816528363808510&id=100063540603815&set=a.519817603479589

Ράδιο Σιάτιστα 95.7fm