Σιάτιστα – Επικίνδυνη αναρρίχηση από Σιατιστινό με σχοινί στο Καμπαναριό .. για να κόψουν μια συκιά !!

1687