Στάθης Κωνσταντινίδης, Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης: “Αποδεκτές στο πρόγραμμα Α. Τρίτσης οι προτάσεις της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ύψους 2.259.624 ευρώ και ΔΕΥΑ Βοΐου, ύψους 2.020.187 ευρώ”

405

Όπως ενημερώθηκα, ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης των προτάσεων: 1. της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ύψους 2.259.624 ευρώ, για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ύδρευσης στο Δ. Κοζάνης και 2. της ΔΕΥΑ Βοΐου, ύψους 2.020.187 ευρώ, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δ. Βοΐου.
Ο Αν. Υπουργός αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά σύμμαχος στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών στη Π.Ε. Κοζάνης και τον ευχαριστούμε θερμά.

Δήμος Βοΐου

Εγκρίθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, η πρόταση της ΔΕΥΑΒ, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας στα αντλιοστάσια πόσιμου νερού.

Το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.020.187 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια, τις εργασίες αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης όλων των ενεργειακών παραμέτρων στα 39 πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΒ.

Με το έργο επιτυγχάνεται η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για την άντληση του νερού , η σωστή ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, η διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας τους και η βελτίωση της συντήρησης του εξοπλισμού τους.

Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΔΕΥΑΒ, αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή και βασική της επιδίωξη είναι η μείωση της άσκοπης λειτουργίας των αντλιοστασίων και η ελαχιστοποίηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.