Στα πλαίσια του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου στα δίκτυα ύδρευσης Σιάτιστας (Χώρα) και Καλονερίου διαπιστώθηκε απόκλιση στον παράγοντα τετραχλωροαιθένιο. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει προληπτική διακοπή της υδροδότησης στις ανωτέρω περιοχές.

1114

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ
Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου στα δίκτυα ύδρευσης Σιάτιστας (Χώρα) και Καλονερίου διαπιστώθηκε απόκλιση στον παράγοντα τετραχλωροαιθένιο. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει προληπτική διακοπή της υδροδότησης στις ανωτέρω περιοχές.

Η ΔΕΥΑΒ αμέσως διενήργησε εκτεταμένο δειγματοληπτικό έλεγχο στις πηγές ύδρευσης των δικτύων, τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι γνωστά τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Επίσης, έχει ενημερώσει και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έως ότου διασφαλιστεί η ποιότητα και ασφάλεια του νερού, με το οποίο υδροδοτούνται οι οικισμοί, ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σιάτιστας και του Καλονερίου ότι το νερό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ.

Στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών η ΔΕΥΑΒ σε συνεργασία με το Δήμο θα προβεί στη διανομή εμφιαλωμένου νερού. Την παρούσα χρονική στιγμή εκτελείται έκπλυση των ανωτέρω δικτύων με το ασφαλές νερό από την Πραμόριτσα. Επανέλεγχος του νερού των εν λόγω δικτύων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 09/12/2019.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών και εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ

Τσιαούσης Ναούμ