Τα κληροδοτήματα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην χορήγηση των υποτροφιών, ήταν το κυρίαρχο θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 11 Ιουνίου στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

1505

Ελληνική Δημοκρατία
    Νομός Κοζάνης
     Δήμος Βοΐου                                                                                    Σιάτιστα, 12.06.2019
Γραφείο Δημάρχου                                                                                                

    Δελτίο Τύπου

Τα κληροδοτήματα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην χορήγηση  των υποτροφιών, ήταν το κυρίαρχο θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 11 Ιουνίου στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Αντιπροσωπεία του Δήμου Βοΐου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτριο Λαμπρόπουλο και αποτελούμενη από τον Δημοτικό Σύμβουλο Μιχάλη Καραμπατζιά, την αρμόδια υπάλληλο του κληροδοτήματος Θ. Μανούση Βασιλική Δανόγλου, καθώς και τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Χρήστο Ζευκλή, συναντήθηκε με τον προϊστάμενο και τους υπεύθυνους του γραφείου Κληροδοτημάτων του  ΕΚΠΑ.

Στην συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το μεγάλο θέμα της καθυστέρησης στις χορηγήσεις των υποτροφιών που αφορά α) τους αριστεύσαντες μαθητές των Λυκείων, β) των πτυχιούχων αλλά και των φοιτητών της περιόδου 2008-2013, γ) των προκηρύξεων των επόμενων ετών που αφορά τους δικαιούχους μαθητές και φοιτητές, δ) την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης χορήγησης των υποτροφιών καθώς επίσης και του μεγάλου θέματος της καταγωγής των υποψηφίων.

Από την πλευρά της Δ/νσης του ΕΚΠΑ φάνηκε διάθεση συνεργασίας για την επίλυση των θεμάτων, διευκρινίστηκε ότι η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στην ασάφεια των βεβαιώσεων βαθμολογίας των άλλων Πανεπιστημίων, ωστόσο τονίστηκε ότι υπάρχει διάθεση να βρεθεί άμεση λύση για τους φοιτητές που κατάγονται από την γενέτειρα του Θ. Μανούση την Σιάτιστα.

Ο Δήμαρχος Βοΐου Δημήτριος Λαμπρόπουλος, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Καραμπατζιάς στις τοποθετήσεις τους τόνισαν την ανάγκη άμεσης καταβολής των υποτροφιών και αναφέρθηκαν την μεγάλη οικονομική ανάγκη που υπάρχει στους 180 περίπου μαθητές και φοιτητές δικαιούχους.

Τονίστηκε επίσης ότι από πλευράς του δήμου θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου τα Πανεπιστήμια να χορηγούν έγκαιρα τις βεβαιώσεις βαθμολογίας των εξαμήνων, έτσι ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα οι υποτροφίες των δικαιούχων μαθητών και φοιτητών μας να κινούνται ομαλά και κατ’ έτος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την διαβεβαίωση από την Δ/νση κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ, που είναι και ο διαχειριστής της περιουσίας του μεγάλου ευεργέτη Θ. Μανούση, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει η ροή χρηματοδότησης στους δικαιούχους μαθητές – φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές.