Το πρόγραμμα αγιασμών σχολείων σε όλο το Δήμο Βοΐου

1458
fznor

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Νηπιαγωγεία

09:00:         1ο Νηπιαγωγείο

09:00:         2ο Νηπιαγωγείο

08:30:         3ο Νηπιαγωγείο

09:00:         4ο Νηπιαγωγείο

Δημοτικά Σχολεία

08:30:         1ο Δημοτικό Σχολείο

10:00:         2ο Δημοτικό Σχολείο

09:15:         3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια – Λύκεια

08:30:         Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου

09:15:         ΕΠΑΛ

10:45:         Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ΑΣΚΙΟ

Γαλατινή

09:30:         Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Εράτυρα

10:00:         Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Καλονέρι – Μικρόκαστρο

09:30:         Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου (Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)

10:30:         Δημοτικό Σχολείο Μικρόκαστρο (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)

ΝΕΑΠΟΛΗ

09:00:         Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

11:30:         Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

09:30:         Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:00:         Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ

09:00:         Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

12:30:         Γυμνάσιο – Λύκειο