Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας – Ἐκδήλωση: Παρουσίαση βιβλίων καί μουσική.

870