Απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας

1256

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» και συνολική δημόσια δαπάνη 2.457.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά αλλά δεν δύναται να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»,  λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης.

kozan.gr