Αρχική ΕΛΛΑΔΑ (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,...

(1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο δήμο Βοΐου

2752
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

(1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο δήμο Βοΐου

(1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο δήμο Βοΐου

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ…

Comment Already

  1. «Να έχουν αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση στον τομέα της Στατιστικής
    Συ
    μπερασματολογίας, στις Δομές Δεδομένων και στη Θεωρία των Πιθανοτήτων.»

    ΓΙΑΤΊΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑς ΠΑΙΔΕΥΕΤΕ;