Ιδού οι εκλεγμένοι στον Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας ….

1095

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ – ΓΟΥΝΕΜΠΟΡΩΝ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ »
ΒΙΟΠΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Email: syngsiat@gmail.com

                                                      Αριθμ. Πρωτ…1520…
                                                 Σιάτιστα…27/10/2022…                          

ΠΡΟΣ: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Στις 23 Οκτωβρίου 2022 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλεκτόρων στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας.
Ψηφίσαντες 92. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έγκυρα 87, λευκά 0 και άκυρα 5.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέχτηκαν:
Μπλέτσας Ιωάννης του Δημητρίου Ψήφοι 61
Γράβας Αναστάσιος του Δημητρίου ‘’ 47
Κουτσώνας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ‘’ 44
Σιόγκας Ναούμ του Ιωάννου ‘’ 41
Κουφογιάννης Χρήστος του Αναστασίου ‘’ 35
Λάγγας Αθανάσιος του Δημητρίου ‘’ 33
Γράβας Αναστάσιος του Μιχαήλ ‘’ 31
Αναπληρωματικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου:
Χιόνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ‘’ 19
Μήλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου ‘’ 19
Δημητριάδης Δημήτριος του Γεωργίου ‘’ 17
Σχετικά με την ισοψηφία των δύο αναπληρωματικών μελών δεν διενεργήθηκε κλήρωση διότι ήταν επιθυμία του κ. Μήλιου Κωνσταντίνου να πάρει τη θέση του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν:
Μπούρτζος Γεώργιος του Αναστασίου Ψήφοι 55
Γκούγκας Νικόλαος του Παναγιώτου ‘’ 54
Κατρανάς Παναγιώτης του Αθανασίου ‘’ 39

Ψηφίσαντες 92. Για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας έγκυρα 82, λευκά 0 και άκυρα 10 .

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας εκλέχτηκαν:

 1. Μπλέτσας Ιωάννης του Δημητρίου Ψήφοι 48
  1. Γράβας Αναστάσιος του Δημητρίου ‘’ 29
 2. Λάγγας Αθανάσιος του Δημητρίου ‘’ 28
  1. Κουτσώνας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ‘’ 21
  2. Κουφογιάννης Χρήστος του Αναστασίου ‘’ 20 Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 3. ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 4. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ