Δήμος Βοΐου: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού, προϋπολογισμού 2.472.051,00 ευρώ.

1007

Δήμος  Βοΐου: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού, προϋπολογισμού 2.472.051,00 ευρώ.


Χθες, Δευτέρα 15 Μαΐου 2023,υπεγράφη, μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή, του Προέδρου της ΔΕΥΑΒ κ. Αλέξανδρου Ζιμπιλίδη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΑΤΤ. Α.Ε.» κ. Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, σύμβαση έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου.


Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός 39  υφιστάμενων αντλιοστασίων, με γνώμονα την ενεργειακή τους αναβάθμιση μέσω δράσεων που αφορούν:
Την εξοικονόμηση  ενέργειας  στα αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης.
 Τη  συνεχή μέτρηση της ενέργειας και τον συσχετισμό της με τις ποσότητες νερού που καταναλώνονται. 
• Την  παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων σε    πραγματικό    χρόνο.
Την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την διασφάλιση  αξιόπιστης λειτουργίας και συντήρησης των αντλητικών συγκροτημάτων.


Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.472.051,00  ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων έργων που έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί από τη Δημοτική Αρχή, η υλοποίηση των οποίων  έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση της ΔΕΥΑΒ και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, γεγονός που αποτελεί   βασικό άξονα της πολιτικής της.

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ΑΛΛΆΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Εκμετάλλευθείτε την επιδότηση έως 60%
Οικονομία στο ρεύμα
Ζεστό Νερό συνέχεια …
Αιτήσεις στο κατάστημά ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Μην χάσετε την Ευκαιρία
2565022343
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ