Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βοΐου -ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.

2615

Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βοΐου -ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
Σιάτιστα , 19/9/2023

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του σωματείου μας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 18/9/2023 αποφάσισε ομόφωνα τη συμ­με­το­χή μας στην πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 21 Σεπτέμ­βρη !

Απαιτείται η μαζι­κή συμμετοχή μας για την από­συρ­ση του αντερ­γα­τι­κού εκτρώ­μα­τος Γεωργιάδη που η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά­ει για ψήφι­ση στη βου­λή,ένα νομο­σχέ­διο–τερα­τούρ­γη­μα που, μετα­ξύ άλλων, επι­βάλ­λει 13 ώρες δου­λειάς την ημέ­ρα, 78 ώρες δου­λειάς την εβδο­μά­δα και φέρ­νει αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές ακό­μη και στον δικό της “νόμο Χατζη­δά­κη”.

Καμιά ανο­χή στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή άγριας λιτό­τη­τας που εξαγγέλθηκε από τη ΔΕΘ και στη μεγά­λη ακρί­βεια που λεη­λα­τεί το εισό­δη­μά μας.

Άμε­σα να ξεπα­γώ­σουν οι τριε­τί­ες ανα­δρο­μι­κά, χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις και συμ­ψη­φι­σμούς, χωρίς κόφτες, για να στη­ρι­χθεί ουσια­στι­κά το εισό­δη­μά
μας απέ­να­ντι στην ακρί­βεια, αλλά και την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή των ματω­μέ­νων πλε­ο­να­σμά­των που εξήγ­γει­λε ο πρωθυπουργός.

Αλληλεγγύη στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία!

Τώρα άμεσα μέτρα στήριξης και καταβολή στο 100% αποζημιώσεων όλων όσων επλήγησαν από την εγκληματική πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω απ’ την ανθρώπινη ζωή!

Η ζωή μας δεν κοστολογείται!

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023
Όλες και όλοι στην απεργία!
Όλες και όλοι στην Κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 11 στην απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων!

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Ζιάκου Κατερίνα Τζώνου Κριστιάνα