4 Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής.

908

Πρόσκληση

Σας καλούμε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) στις 4 Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου 5056/2023 και ισχύει, για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Η παρουσία του περιφερειάρχη, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη ή του εντεταλμένου περιφερειακού σύμβουλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ο ίδιος ή άλλος αντιπεριφερειάρχης ή εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Σαμαράς