Αρχική ΕΛΛΑΔΑ H ΔΕΥΑ Βοίου αύριο 15/11 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης …...

H ΔΕΥΑ Βοίου αύριο 15/11 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης … ΓΙΑΤΙ ??

1825

Ποιες υποθέσεις της ΔΕΥΑ Βοίου εκδικάζονται αύριο 15/11 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης

Η αγωγή των Α.Σ. και Χ. Κ., πρώην Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που στρέφονται εναντίον της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και αιτούνται να καταβληθεί στον μεν πρώτο απ αυτούς το ποσό των 39.901,00 ευρώ, στον δε δεύτερο το ποσό των 24.541,00 ευρώ, νομιμότοκα από την επόμενη της συμφωνηθείσας ημέρας (από Ιούλιο του 2012) ή άλλως από τον Νοέμβριο του 2016, για παρασχεθείσες υπηρεσίες των κι η από 9-11-2017 αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που στρέφεται κατά των ανωτέρω με την οποία η ΔΕΥΑΒ ζητά να υποχρεωθούν να της καταβάλουν, ο μεν πρώτος εξ αυτών το ποσό των 31.249,32 ευρώ και ο δεύτερος το ποσό των 19.306,88 ευρώ, νομιμότοκα από της καταβολής κάθε επι μέρους ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,  εκδικάζονται αύριο 15/11 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, χθες Τρίτη 13/11, ο δικηγόρος ο Α. Κώτσικας (στον οποίο κι ανατέθηκε να εκπροσωπήσει την επιχείρηση στο δικαστήριο) , αναφερόμενος στην υπόθεση, σημείωσε τα ακόλουθα: «Eπειδή βούληση των ανωτέρω, όπως μου την μετέφεραν και μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου των, είναι να κλείσουν οι εν λόγω υποθέσεις, και επειδή σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή των, έστω και μερικά, θα υποχρεωθούμε να τους καταβάλουμε ένα σημαντικό ποσό(κεφάλαιο και τόκους), εισηγούμαι προς εσάς να γίνει ταυτόχρονη παραίτηση από δικαιώματα των διαδίκων μερών, παραίτηση από την έκδοση απόφασης από την αγωγή μας, παραίτηση από κάθε δικαίωμα επί της αγωγής των αντιδίκων και ότι άλλο απαιτείται, ώστε να περατωθεί η αντιδικία. Σε περίπτωση δε που αποφασισθεί από την πλευρά σας η περάτωση της αντιδικίας, να μου δοθεί με την απόφασή σας η εξουσιοδότηση να παραστώ στο Δικαστήριο κατά την ορισθείσα δικάσιμο, να παραιτηθώ από κάθε δικαίωμα και από την έκδοση της αποφάσεως επί της από 09-11-2017 αγωγής μας, να συναινέσω στην παραίτηση από το δικαίωμα που θα γίνει από πλευράς αντιδίκων σχετικά με την από 19-10-2015 αγωγή των αντιδίκων εναντίον μας και γενικά να προβώ σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προκειμένου να περατωθεί η αντιδικία».

Ο κ. Ρομπόλας Ιωάννης αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι δεν συμφωνεί να παραιτηθεί η επιχείρηση από την διεκδίκηση των ποσών που αιτούνται με την από 9-11-2017 αγωγή, αλλά να εκδικασθεί η υπόθεση σύμφωνα με την 67/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Οι κ. Γκάσης Εμμανουήλ, Δόρδας Χρήστος και Παραλής Ιωάννης μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είπαν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία όπως αρχικά αποφασίστηκε και να  εκδικαστεί η υπόθεση, ενώ από την πλευρά του ο κ. Γιώτης Θεόκλητος, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είπε ότι αν και θεωρεί ότι οι αντίδικοι δίκαια πήραν από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. τα ποσά που διεκδικούνται για επιστροφή, το θέμα είναι  ηθικό και για να αποφευχθεί κάθε υπόνοια για κακοδιαχείριση να αποφασίσει το δικαστήριο  και να μην προβεί η επιχείρηση στην παραίτηση από την έκδοση απόφασης από την αγωγή  μας, παραίτηση από κάθε δικαίωμα επί της αγωγής των αντιδίκων και ότι άλλο απαιτείται,  ώστε να περατωθεί η αντιδικία. Τέλος ο κ. Σταμπολούς Βασίλειος μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β, ανέφερε πως νόμιμα πήραν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τα ποσά που διεκδικούνται, οι κ.κ. Α.Σ. και Χ. Κ.ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα της Επιχείρησης και συμφωνεί με την εισήγηση του Δικηγόρου κ. Κώτσικα Αθανασίου και την πρόταση του Προέδρου της  Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την ταυτόχρονη παραίτηση από δικαιώματα των διαδίκων μερών, παραίτηση  από την έκδοση απόφασης από την αγωγή μας παραίτηση από κάθε δικαίωμα επί της αγωγής των αντιδίκων και ότι άλλο απαιτείται, ώστε να περατωθεί η αντιδικία.

Τελικά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την εκδίκαση της από 09-11-2017 αγωγής της επιχείρησης που στρέφεται κατά των Α.Σ. και Χ. Κ., πρώην Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα με την οποία  ζητούν να υποχρεωθούν να καταβληθούν στην επιχείρηση, ο μεν πρώτος εξ αυτών το ποσό των 31.249,32 ευρώ και ο δεύτερος το ποσά των 19.306,88 ευρώ, νομιμότοκα από της καταβολής κάθε επί μέρους ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

kozan.gr