Σε ποια σχολεία της ΠΕ Κοζάνης θα δοθούν σχολικά γεύματα – 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας και 3ο στη λίστα !!!

831

Radiosiatista.gr

Radiosiatista.gr

588 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ 2ο ΔΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

589 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ 3ο ΔΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

590 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

591 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

592 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

593 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

594 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

595 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΙΟΥ ΔΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ