Εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθμ 15004/09-02-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο Προϋπολογισμός του Δήμου Βοίου για το έτος 2021

1511

Radiosiatista.gr

Ο Προϋπολογισμός του 2021 έχει συνολικό άθροισμα εσόδων και αντίστοιχα εξόδων 23.892.387,37€. Σε σχέση με το 2020 είναι αυξημένα τα έσοδα κατά 4.992.387,37€.

Τα τελευταία έτη οι Προϋπολογισμοί του Δήμου μας είχαν καθοδική πορεία ως προς τα έσοδα και κατά συνέπεια και στα έξοδα. Από την έναρξη της θητείας της Δημοτικής αρχής δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση των εσόδων του Δήμου. Πολύ σημαντικό είναι, ότι παρότι υπάρχει μεγάλη αύξηση εσόδων τα τελευταία δύο έτη στους Προϋπολογισμούς, δεν έχει γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Προϋπολογισμοί του Δήμου μας από το έτος 2016 μέχρι και το 2020.

ΕΤΟΣΠΟΣΑ  ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
201621.585.619,74
201721.000.000,00
201818.500.000,00
201916.600.000,00
202018.900.000,00
202123.892.387,37

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος μας έχει τόσο νωρίς  Προϋπολογισμό και μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, καθώς έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 11-01-2021. Καταρτίσθηκε αποκλειστικά από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και  είναι απολύτως συμβατός με το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης για να καθυστερήσει ο Προϋπολογισμός  έπεσαν στο κενό, καθώς  με την υπ΄αρίθμ 15006/09-02-21 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίφθηκε η προσφυγή που είχαν κάνει οι κοι Κοσμίδης και Γκερεχτές.

Συνοψίζοντας, ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2021 αποτυπώνει σε αριθμούς την πρόοδο και τη σοβαρή δουλειά που έχει συντελεστεί σε όλα τα επίπεδα (έσοδα, εκτέλεση έργων, υπηρεσίες προς τους δημότες, οργάνωση, βελτίωση καθημερινότητας κτλ) και δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, ένα αίσθημα ασφάλειας για το μέλλον του Δήμου μας.