Σιάτιστα – Ενορία Αγίου Νικολάου – Είς μνήμην ….

898
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                                                                                                        Φεβρουάριος 2022
Ἕνα κάθε μήνα
Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες.
Ἕνα πάθος ἀνθρώπινο, τό ὁποῖο στήν ἐποχή μας κοντεύει νά κατακτήσει ὅλη τήν κοινωνία, εἶναι καί ἡ ραθυμίαἡ τεμπελιά.
Θέλουμε μέ λίγο κόπο, ἤ καί χωρίς αὐτόν, νά ἐπιτύχουμε τά πάντα.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα, οἱ πρόγονοί μας ἔλεγαν ὅτι «τά ἀγαθά κόποις κτῶνται». Τώρα ὅμως τελευταία προσθέσαμε ἕνα «λ» καί ἀλλάξαμε τό νόημα, καί λέμε: «τά ἀγαθά κόλποις κτῶνται»!
Ὅμως τά βραβεῖα κερδίζονται μέ τόν ἀγῶνα. Καί ὅποιος ραθυμεῖ καί νυστάζει δέν εἶναι κατάλληλος γιά τόν στίβο. Μένει ἄπραγος στίς κερκίδες.
Ἡ τεμπελιά, σέ ὅλους τούς τομεῖς, δέν μπορεῖ νά ἀποφέρει κανένα κέρδος. Οὔτε στήν ἐργασία, οὔτε στήν κάλυψη τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν, οὔτε στή μόρφωση, οὔτε στόν ἀθλητισμό, οὔτε στήν ἐπιστήμη, οὔτε στά πνευματικά. Πουθενά!
Ἡ ραθυμία εἶναι ἡ αἰτία τῆς στασιμότητας, τῆς ἀπραξίας, τῆς φτώχειας, τῆς ἁμαρτίας, τῆς αὐξήσεως ὅλων τῶν παθῶν καί κακιῶν. Ἡ ραθυμία εἶναι μιά φοβερή καί ἐπικίνδυνη κατάσταση τῆς ψυχῆς. Εἶναι ἡ πρόξενος, ἡ πηγή καί ρίζα πολλῶν δεινῶν καί συμφορῶν, ὑλικῶν καί πνευματικῶν. Ἕνα ψυχοναρκωτικό, πού ἀποκοιμίζει. Εἶναι ἕνας ὕπνος, πού μοιάζει μέ θάνατο. Ἡ ραθυμία φέρνει ἀκηδία, ἀδιαφορία, ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος καί ἐνεργητικότητας. Ἡ ραθυμία κάνει τόν ἄνθρωπο πονηρό, κλέφτη, ἀνάλγητο, προδότη, χωρίς ἐλπίδα. Ἐπιρρεπή σέ ὅλα τά πάθη.

Ὁ Χριστός πολλές φορές τόνιζε στούς μαθητές Του: «Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. 26, 41. Μᾶρκ. 14, 38) καί «Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε» (Μᾶρκ. 13, 33-37. Λουκᾶ 21, 36). Τούς ἤθελε ζωντανούς, ἑτοιμοπόλεμους, μαχητές!
Δέν ὑπάρχει ἁμάρτημα ἤ καί φυσικό κακό πού νά μήν προηγήθηκε κάποια κατάσταση ραθυμίας καί χαλάρωσης τῆς προσοχῆς! Ὁλόκληρες πόλεις χάθηκαν ἀπό τή ραθυμία τῶν κατοίκων. Σπουδαῖα πνευματικά ἀναστήματα ἔπεσαν ἀπό τήν ἀκηδία. Ἡ ραθυμία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως!
Πῶς θά νικήσουμε τή ραθυμία καί τή νωθρότητα; Πῶς θά ξεφύγουμε ἀπ’ αὐτή τήν πνιγηρή ψυχική κατάσταση;
Τά μόνα ἀντίδοτα εἶναι: ἡ ἐγρήγορση, ἡ νήψη – νηφαλιότητα, ἡ ἐργατικότητα καί ἡ προσευχή. Μ’ αὐτά, ὄχι ἁπλῶς θά γλιτώσουμε ἀπό τίς συμφορές, ἀλλά καί θά ἐπιτύχουμε κάθε ὑλική καί πνευματική προκοπή στή ζωή μας. Εἰδικά στόν χῶρο τοῦ πνεύματος, θά κατακτήσουμε τήν οὐράνια δοξασμένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι.

Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά!

                                              Μέ πολλή ἀγάπη ἐν Χριστῷ καί ἐνδιαφέρον

                                    (†) Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου